Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Nyhetsbrev, våren 2013

Forster, Anne Ng
25.04.2013

Nyhetsbrev, våren 2013
Har du problemer med å lese nyhetsbrevet, klikk her for å lese webversjonen

 Nyhetsbrev, våren 2013

Vi gleder oss over en sol som varmer, og over lysere kvelder.

Nå er våren her!

"Våren er vakker for den som lenge har hatt vinter"

Bjørnstjerne Bjørnson

Reidun er kommet hjem! 

Nyhetsbrev, våren 2013

Nyhetsbrev, våren 2013Det ble en hjertelig og sterk hjemkomst for vår misjonær Reidun Refsdal på Gardermoen rett før påske. En stor gruppe med familie og misjonsvenner var møtt frem for å hilse Reidun velkommen hjem. Reidun har tjent kirken og misjonen i India i 35 år. Nå har hun avsluttet tjenesten og kommet hjem for å bli. Den siste tiden i India var preget av oppbrudd og avskjed, og Reidun er godt fornøyd med at alt arbeidet ble avsluttet på en ryddig og god måte. Reidun synes det er godt å være hjemme i Norge, men forventer at hun vil savne India og vennene sine der. Som hun sier selv: "Det er vel bare naturlig!"
Les mer om Reiduns hjemkomst.

Takk for fantastisk julegave! 

Nyhetsbrev, våren 2013

Nyhetsbrev, våren 2013Vi takker på det varmeste for alle julegavene til misjonsarbeidet! 69. 150 kroner ble gitt til bruk der det er størst behov for hjelp.
Vi håper at julegaven til misjonen kan bli en fin tradisjon og er så glade for at dere på denne måten er med på å gi mange mennesker et bedre liv! - Noen av julegave-giroene har også blitt brukt til "påskegave" - Vi mottar alle gaver med stor takk!

Misjonsdagen 2013 

Nyhetsbrev, våren 2013

Nyhetsbrev, våren 2013Menighetene rapporterer om vellykkede feiringer av misjonsdagen rundt omkring i landet. Og pengene som er sendt inn vitner om stor giverglede!
Vi har allerede mottatt 117.000 kroner, og vi gleder oss til å få de innsamlede midlene fra de resterende menighetene! Pengene vil bli brukt der behovet er størst. Vi setter stor pris på all forbønn og økonomisk støtte.

Minner om at DVD-en som ble sendt ut til misjonsdagen også kan brukes i andre misjons-sammenhenger!
Her finner du Misjonspresentasjonen

Påskeleir i Zimbabwe

Nyhetsbrev, våren 2013

Nyhetsbrev, våren 2013Mange store opplevelser og inntrykk preget påskeleiren for både deltakere og ledere, da det for 7. gang ble arrangert leir med MBU og Metodistkirkens Misjonsselskap, denne gangen til Zimbabwe.
I løpet av leiren fikk de med seg Zimbabwes turistattraksjoner, som elvecruise på Zambesielven, de flotte Victoriafallene, safari og Greate Zimbabwe. Men det som likevel gjorde størst inntrykk på deltakerne var fellesskapet med de unge på Mutambara, og sterke møter med landsbybefolkningen. - Og møtet med chiefen på Saungweme, som ser viktigheten av utdanning og skole for barna i området. Her fikk de også en innføring i hvordan og hvorfor Chabadza-programmet fungerer på landsbygda i Zimbabwe.
Les mer her.

Angola 

Nyhetsbrev, våren 2013

Nyhetsbrev, våren 2013I begynnelsen av april ble det sendt 2 velpakkede containere til POSOCA i Angola.
Rita Curimenha som er øverste leder for dette programmet, og alt barne- og ungdomsarbeid i kirken, sier at dette er en stor glede for dem!
I containerne var det blant annet en sending med nesten 40 rullestoler, som vi fikk fra NAV i Oslo. Fra Universitetet i Stavanger og Solborg Folkehøgskule fikk vi hente pulter og utstyr og Magnar Eikeland Engros på Sola har bidratt med flere paller med skolerekvista. Alt dette kommer godt med i skoleprogrammet i Angola!

Stor og varm takk til Solfrid Johansen!

Nyhetsbrev, våren 2013

Nyhetsbrev, våren 2013

På grunn av endringer på misjonskontoret hadde Solfrid sin siste arbeidsdag her i slutten av mars. 
Solfrid har vært ansatt som misjonsmedarbeider hos oss i mange år, med særlig ansvar for fadderordningen, og ellers med mange og varierte oppgaver. Med sitt pliktoppfyllende og nøyaktige arbeid, sin herlige, lune humor og sitt omsorgsfulle vesen har Solfrid satt sitt preg på arbeidsdagene på kontoret. Solfrid fortsetter sin tjeneste som diakon i Metodistkirken i Tromsø.

Avtalen i Sierra Leone 

Nyhetsbrev, våren 2013

Nyhetsbrev, våren 2013I januar ble "Partnership in development"-avtalen mellom Sierra Leone og Norge undertegnet. I Sierra Leone heter programmet CELAD, som står for Community Empowerment for Livelihood and Development. Målet er å bedre levekår for folk i lokalsamfunn, og styrke ulike lokalsamfunn slik at de kan ta ansvar for egen utvikling. Hovedfokus for programmet vil være:
Undervisning og ledelse, helse - som inkluderer vann og sanitær, inntektsbringende prosjekter, jordbruk og
infrastruktur. Biskop John K Yambasu og misjonssekretær Tove Odland undertegnet avtalen.

Vennskapsleir i  Liberia 

Nyhetsbrev, våren 2013

Nyhetsbrev, våren 2013Centralkirken i Oslo har en vennskapsmenighet i Liberia. I februar var 11 ungdommer og 6 ledere på leir for å styrke vennskapsbåndene med menigheten i Garjay Memorial United Methodist Church.  Andreas Øksnes, leirleder og barne- og ungdomsarbeider i Centralkirken, oppsummerer oppholdet: "Vi har kommet hjem med mange sterke inntrykk fra møter med mennesker i Liberia, møter som vil få betydning for resten av våre liv." De fikk oppleve fellesskap i form av gudstjenester, andakter, felleskor, utflukter og lovsang. Og som noen av deltakerne selv sier det: "Det er spennende å se hvor forskjellig måte man kan takke og være med Gud på. Det er forskjell på menighetene i Liberia og i Centralkirken. Likevel vet vi at det er den samme Gud vi takker, men vi gjør det på helt forskjellige måter."
Les hva de skrev i menighetsbladet Centralt

Regionalt senter i Vest-Afrika 

Nyhetsbrev, våren 2013

Nyhetsbrev, våren 2013

I februar ble det undertegnet en samarbeidsavtale om et regionalt senter i Vest-Afrika. Avtalen ble undertegnet av Biskop John K. Yambasu fra Sierra Leone, misjonssekretær Tove Odland og Biskop John G. Innis fra Liberia. Avtalen understreker et gjensidig samarbeid mellom de tre partene, som i fellesskap skal skape et regionalt kompetansesenter for å styrke satsingen på kontinuerlig utvikling og forbedring av samfunnsutviklingsprogrammet "Partnership in Development". Dette innebærer at de skal veilede og faglig støtte hverandre - følge opp og dele på den kunnskapen og erfaringen de har. I første omgang skal Jonathan Kaipay og Emma Okai fra Liberia veilede og trene de i Sierra Leone - men så vil de etter hvert dele på oppgavene, ut fra den bakgrunn, faglighet og erfaring de har, i tett samarbeid med oss i Norge.
 

Les mer her

 

Mange menigheter har misjonsprosjekter! 

Nyhetsbrev, våren 2013

Nyhetsbrev, våren 2013Mange av menighetene våre har i løpet av det siste året tatt utfordringen om å støtte et "Partnership in Development"-prosjekt.  Det er fantastisk å oppleve det store engasjementet rundt konkrete "Partnership in Development"-prosjekter til menighetene. Dette engasjementet er med på å gjøre misjonsarbeidet synlig og levende i kirken vår, og skaper et fellesskap preget av gjensidig omsorg-, solidaritet- og bønneansvar. Misjonsprosjektene til menighetene gir mange mennesker et bedre liv, både hjemme og ute. Flere menigheter har allerede fullført sitt første prosjekt og har begynt på prosjekt nummer 2. Vi gleder oss over entusiasmen rundt misjonsprosjektene!
Har dere noen gode tips eller forslag til måter å samle inn penger til misjonsprosjektene på, så ta gjerne kontakt, så kan vi legge det under ressurser på siden vår, til glede for mange!
Les mer her.

Preg av Sierra Leone på Årskonferansen i Centralkirken 

Nyhetsbrev, våren 2013

Nyhetsbrev, våren 2013Det er Centralkirken i Oslo som er vertskap for Metodistkirkens Årskonferanse i år. Her vil det også markeres at vi har startet et "Partnership in Development"-samarbeid med Sierra Leone. I forrige nummer av Brobyggeren sto det: "På Årskonferansen skal det også markeres at Metodistkirkens Misjonsselskap i Norge nå starter opp misjonsengasjement i Sierra Leone. Ekstra fint er det da at ganske mange med tilhørighet til Centralkirken har bakgrunn fra nettopp dette landet i Vest-Afrika. Årskonferansen vil på flere måter bli preget av ny start i Sierra Leone, blant annet ved at de fleste kollektene vil gå til dette formålet." Biskop John K. Yambasu fra Sierra Leone vil også være tilstede på Årskonferansen og på "Fest i Guds hus" på lørdagskvelden blir det buffét med festmat både fra Sierra Leone og Norge.

Sommerfesten 2013

Nyhetsbrev, våren 2013

Nyhetsbrev, våren 2013Sett av dagene 25.-28. juli til Sommerfesten på Drottningborg! Det store Misjonsmarkedet går av stabelen lørdag ettermiddag kl 14-16. Misjonsmarkedet er et samarbeid mellom Metodistkirkens Misjonsselskap og MBU. Inntektene fra markedet går i år til Sierra Leone, hvor vi starter CELAD, et "Partnership in Development"- program. Vi vet at mange starter med forberedelser til misjonsmarkedet allerede nå, og vi oppfordrer alle til å ta med seg ting til utlodning eller salg, og til å klekke ut gode idéer til inntektsbringende aktiviteter!

 Vi ønsker dere en velsignet vår!

                Nyhetsbrev, våren 2013

                Nyhetsbrev, våren 2013

                Nyhetsbrev, våren 2013

Ønsker du å redigere din påmelding til nyhetsbrevet (f.eks endre adresse), klikk her | Meld deg av nyhetsbrevet

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone