Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Nyhetsbrev, sommeren 2014

Forster, Anne Ng
22.06.2014

Nyhetsbrev, sommeren 2014
Har du problemer med å lese nyhetsbrevet, klikk her for å lese webversjonen

 Nyhetsbrev, sommeren 2014


Vi vet at mange allerede har fått sommerens nyhetsbrev som en hilsen i posten, sammen med giro til Sommergaven 2014. I tillegg sender vi det ut elektronisk, fordi den elektroniske utgaven har lenker til mange av artiklene i sin helhet, med mer informasjon og flere bilder.

******

Nyhetsbrev, sommeren 2014 

Herre!
Gjør meg til et redskap for din fred!
La meg finne kjærlighet der hatet rår,
La meg bringe tilgivelse der urett begås,
La meg skape enhet der uenigheten når,
La meg bringe tro der tvil oppstår,
La meg bringe sannhet der villfarelse når,
La meg bringe lykke der fortvilelsen knuger,
La meg bringe glede der sorgen skygger,
La meg bringe lys der mørket dekker.

(Frans av Assisis bønn)


Sommergaven 2014

Nyhetsbrev, sommeren 2014
Nyhetsbrev, sommeren 2014Vi nyter deilig sommer over hele landet, og med den følger den gode tradisjonen med Sommergaven til misjonen. Dette er frie midler som vil gå til dem som trenger det mest!
Mange av menighetene våre er med på å støtte et misjonsprosjekt, og sender inn øremerkede midler til sitt prosjekt. Vi gleder oss over et stort og sjenerøst engasjement rundt dette! Derfor er det ekstra flott å se at mange av våre støttespillere også ser behovet av å gi frie midler. De frie midlene som kommer inn gjennom Sommergaven brukes der behovet er størst, og ofte til prosjekter som ikke er støttet av Norad. Følg med på hjemmesiden og Facebook; kanskje slår vi rekorden fra 2012, da gavebarometeret kom opp i 147.000 kroner!
Med papirversjonen av dette nyhetsbrevet følger en giro med påført KID-nummer. Ved å bruke dette KID-nummeret  får du skattefradrag på gavene.
Gi din sommergave til konto 3000.13.88084, og merk betalingen: "Sommergaven".
Eller gå inn på hjemmesiden vår og gi din gave der.

Nytt misjonsråd fra august 2014

Nyhetsbrev, sommeren 2014
Nyhetsbrev, sommeren 2014
Under Årskonferansen i Drammen ble det foretatt valg til misjonsrådet. Misjonsrådet får ny leder etter Torill Langbråthen, som har gjort en god og viktig jobb som leder i ti år. Den nye lederen heter Aart Huurnink og bor i Stavanger. Torill ble gjenvalgt som leg kvinne for 4 nye år. Linn Haugen-Markussen og Tom G. Johnsen ble gjenvalgt på henholdsvis lek og pastoral plass. Dermed har vi sikret en god kontinuitet i vårt råd. Olav Øgreid går ut av styret etter 8 års tjeneste. Nytt pastoralt medlem er Liv Berit Carlsen.
Vi er takknemlig for et oppegående og kompetent misjonsråd. Vi kommer til å savne Olav, samtidig som vi ønsker Liv Berit velkommen inn i sammenhengen. De ansatte på misjonskontoret; bistandskonsulent Anne Ng Forster og kasserer Ragnar Falch vil sammen med misjonssekretær Øyvind Aske representere misjonskontoret og det daglige arbeidet i misjonsrådet. Misjonsrådet ser slik ut fra 1. august 2014:
 
a)
Leder 2014-2016:
Aart Huurnink
 
b)
Årsklasse:
2014-2018
2012-2016
 
Lek kvinne:
Torill Langbråthen
Ragnhild Sand
 
Lek mann:
 Aart Huurnink
Jon Løvland
 
Pastoral: 
Liv Berit Carlsen 
 Roar G. Fotland
 
Vara 2014-2018:  
Lek: 
Pastoral:
   
Linn Haugen-Markussen
Tom G. Johnsen
c)
Misjonssekretæren
 
d)
Representant fra MBU
 
e)
Representant fra Kvinneforbundet
 
f)
Tilsynsmenn og hovedkontorets daglige leder har møterett.

Betanien Diakonale Høgskoles solidaritetsaksjon; 40.000 kroner! 

Nyhetsbrev, sommeren 2014
Nyhetsbrev, sommeren 2014
Ved Betanien Diakonale Høgskole har det opp gjennom årene alltid blitt gjennomført en solidaritetsaksjon, ved at det er innsamlet økonomiske midler til ulike humanitære prosjekter nasjonalt og internasjonalt. Også dette skoleåret er det Metodistkirkens Misjonsselskap som har mottatt midlene!
Noen kilometer utenfor havnebyen Buchanan i Liberia har Codevpro gitt seg i kast med et digert prosjekt. Lokalsamfunnet ønsker seg et nytt helsesenter som kan ta seg av en økende befolkning. Den gamle klinikken har de for lengst vokst fra, og med et nytt helsesenter i sitt nærområde som teller over 24 000 mennesker, slipper de å ta turen til et allerede belastet sykehus i Buchanan. Solidaritetsaksjonen har allerede gitt 40.000 kroner til dette prosjektet, og ønsker å ha dette sykehuset som innsamlingsmål for neste års aksjon også! Vi takker for dette flotte resultatet, og ser fram til videre samarbeid her hjemme, men kanskje også i praksis, ved klinikken i Grand Bassa!
Les mer om Compuond 3 Health Centre.

Speidermusikken til Litauen 

Nyhetsbrev, sommeren 2014
Nyhetsbrev, sommeren 2014Siste helgen i mai reiste Speidermusikken i Skien til Litauen for å delta på arrangementer i Kaunas og Vilnius. De hadde et flott opphold, med mange opplevelser!
Gruppa som reiste besto av 41 personer. Helen Byholt Lovelace var kontaktperson i Litauen, og var også med på å legge opp programmet der. På forhånd hadde Speidermusikken med ledsagere, forberedt seg både musikalsk og ved å bringe med gaver til sine venner i Litauen.
De hadde blant annet med strikket tøy fra strikkekafeen i Metodistkirken i Porsgrunn, hvor flere av deltakerne på turen er med og strikker annen hver torsdag. Speidermusikken deltok med musikk ved et bydelsarrangement i Kaunas, og ved en konsert foran rådhuset i byen. Konserten i Vilnius måtte dessverre avlyses pga dårlig vær. På søndagen var Speidermusikken med ved gudstjenesten, hvor de spilte både til salmene og ved egne musikkavdelinger.
Les mer om turen, og se bilder her.

Jonathan Kaipays besøk i Norge 

Nyhetsbrev, sommeren 2014
Nyhetsbrev, sommeren 2014
Jonathan Kaipay besøkte oss i Metodistkirkens Misjonsselskap en snau uke i begynnelsen av juni. Etter å ha deltatt på Misjonsalliansens lederseminar, landet han hos oss lørdag kveld i Drammen på Årskonferansen.
Her var han tilstede på festkvelden lørdag, og på ordinasjons-gudstjenesten søndag. Det ble et hjertelig gjensyn med flere som Jonathan kjenner i Metodist-Norge. Det er ingenting som kan erstatte besøket av en partner fra samarbeidslandene våre når vi skal ha misjonsmøter i menighetene. Denne gangen fikk Jonathan besøke menighetene i Oslo Central, Tistedal og Porsgrunn. Gamle kontakter ble ivaretatt, nye ble knyttet og siste nytt fra Liberia ble presentert. Det er heller ingenting som kan erstatte besøket av en partner på Misjonskontoret. Mailer og mobiltelefoner er hjelpsomt, men kan selvsagt ikke erstatte samtalen ansikt til ansikt, og med nok tid. Det er mye som skal snakkes om; planer for framtiden, rapporter, budsjett og regnskap. En formiddag dro vi til Dignikontoret slik at Jonathan fikk møte og presentere arbeidet for dem som sitter med pengesekken. Det er forfriskende for oss alle med afrikansk besøk, vi springer litt fortere i trappene, vi smiler litt bredere og vi spiser litt mer… Takk for besøket, Jonathan!

Misjonsmarkedet på Sommerfesten 2014 

Nyhetsbrev, sommeren 2014
Nyhetsbrev, sommeren 2014Sommerens store høydepunkt for Metodistkirken i Norge finner sted på Drottningborg like utenfor Grimstad. 24.-27. juli samles folk i alle aldre til en uke med Guds ord i fokus, til inspirasjon og utfordring for enhver. Årets tema er Tro som bærer.
Tradisjonen tro, vil det også i år bli holdt et stort misjonsmarked på lørdagen, fra klokken 13.30-15.30. I år vil misjonsoffer og inntektene fra misjonsmarkedet gå til skolestoler i Liberia. Her har vi flere skoler som blir bygget ved hjelp av menighetenes misjonsprosjekter og Norad, men vi trenger i tillegg midler til å fylle skolene med inventar. Mange steder bærer barna med seg små stoler hjemmefra, eller sitter på gulvet mens de følger undervisningen. Dette kan du være med å forandre! På Misjonsmarkedet i fjor kom det inn 65.494 kroner på et par timer, og i løpet av hele Sommerfesten kom det in 100.000 kroner til misjonen! - En fantastisk sum har gitt mange mennesker i Sierra Leone muligheten til et bedre liv! Misjonsmarkedet er et samarbeid mellom MBU og misjonen. Mye av det som blir solgt lages på barne- og ungdomsleirene i dagene før markedet, men også veldig mange andre bidrar med produkter for salg eller gevinster! - En innsats vi setter stor pris på! Vi gleder oss til yrende liv og stor giverglede fra glade leirdeltakere og mange tilreisende!
Se film fra Sommerfesten i fjor.

Påvirkningstorget 

Nyhetsbrev, sommeren 2014
Nyhetsbrev, sommeren 2014Under Årskonferansen 2014 i Drammen, ønsket vi at menighetene skulle komme med erfaringer, tanker og idéer når det gjaldt ulike måter man kan samle inn penger til menighetens misjonsprosjekt. Det er stor kreativitet rundt i menighetene!
I løpet av nesten 20 minutter, med 3 forskjellige grupper, hadde vi en god dialog rundt Partnership in Development, og prosjektene som menighetene rundt omkring i landet er med å støtte. Mange bidro med gode forslag til hvordan hele menigheten kan engasjeres, og delte idéer om hvordan deres menighet hadde samlet inn til prosjektet, i tillegg til tradisjonelle innsamlingsmetoder. Det er et fantastisk stort og varmt engasjement, og vi ser at det styrker den enkelte menighet, og deres fellesskap, samtidig som det er med på å gi våre medmennesker mulighet til en bedre tilværelse!
Se kreative forslag og bilder her!

Vårgaven passerte kr. 80.000,-!

Nyhetsbrev, sommeren 2014
Nyhetsbrev, sommeren 2014
 
 
I forrige nyhetsbrev ble det oppfordret til å gi en vårgave.
Resultatet ble langt over forventet! Hele 80.100 kroner kom inn ved denne aksjonen. Det viser at vi har mange sjenerøse misjonsvenner!
Takk til alle som har gitt. Gavene er med på å gi mange mennesker et bedre liv!

Skolen i Jendema

Nyhetsbrev, sommeren 2014
Nyhetsbrev, sommeren 2014Mariama Kanneh fra Jendema i Sierra Leone stod overfor et vanskelig valg. Hun hadde fullført barneskoleutdanningen sin på den katolske skolen i Jendema, og nå ville hun gjerne fortsette på skolen, men skolen i Jendema var i så elendig forfatning at verken elever eller kvalifiserte lærere ønsket å være der. Det eneste alternativet var å reise til Zimmi, 42 kilometer unna, for å gå på Ahamadiyya-skolen der. Men hun vegret seg. Å reise bort var risikosport. Mange jenter blir utnyttet seksuelt når de ikke bor hjemme og beskyttes av familien. Guttene tar seg til rette. En av de viktigste årsakene til at jenter ikke fullfører utdanningen sin i Sierra Leone og mange andre steder, er at de blir gravide. Slik var det i Zimmi også. Men alternativet var å avbryte utdanningen. Det hadde ikke Mariama lyst til heller.
- Så skjedde det noe uventet. En dag kom et team fra CELAD, vårt Partnership in Developmentprogram, på besøk til Jendema. De inviterte lokalbefolkningen til å lufte sine behov. I landsbyen pekte man på den falleferdige ungdomsskolen. Kunne noe gjøres for å få på plass en god ungdomsskole i Jendema? Sammen ble de enige om å prøve. Lokalbefolkningen tok seg av prosjektledelsen og noen mønstret til dugnad, CELAD stilte med midler. Det første møtet fant sted i mai 2013. Allerede i september stod det nyopprustede skolebygget klart. Gjennom felles innsats hadde de klart å blåse liv i den gamle skolen. Mariama var lettet. Hun skulle slippe den lange skoleveien. Hun skulle slippe å frykte for pågående gutter. Nå ville både elever og lærere vende tilbake til Jendema. Nå ville antallet tenåringsgraviditeter gå ned. Færre jenter ville droppe ut av skolen. Hun så lysere på framtiden.
- Skolen i Jendema blir støttet av menighetene i Tistedal, Fredrikstad, Hvittingfoss og Moss. MBU støtter også skolen, ved innsamling på konfrimant- og nyttårsleir.
 

Les hele artikkelen her.

Agenda: UT, sammen i misjon 

Nyhetsbrev, sommeren 2014
Nyhetsbrev, sommeren 2014
Helgen 30. oktober til 2. november braker det løs i Stavanger og Sandnes. Årets LINK-konferanse blir slått sammen med IMI-kirkens Agenda 1-konferanse og Klippens, Sandnes sin misjonskonferanse for ungdom UT! Storsamlingen har fått navnet Agenda: UT, sammen i misjon.
Konferansen får tre hovedspor: Menighet og misjon, En ny generasjon for misjon og Misjonsrefleksjon. Du vil blant annet få høre John Dawson, tidl. Internasjonal leder i Ungdom i Oppdrag, Andreas Nordli, og mange flere. Metodistkirken vil delta på konferansen og være med på et seminar. Er du misjonsinteressert eller ung eller begge deler, så er dette noe for deg! Ta turen til Stavanger i høst.

FMIE: Fund for mission in Europe 

Nyhetsbrev, sommeren 2014
Nyhetsbrev, sommeren 2014
Den norske metodistkirken driver ikke bare med misjon i Afrika. Vi deler ansvaret sammen med metodistkirkene i de andre europeiske landene til å drive misjon i Europa også! Her i Norge kjenner vi litt til metodistkirkens arbeid i de baltiske landene, spesielt gjennom tjenesten til Helen og Bill Lovelace.
FMIE startet opp som hjelp fra Vest til Øst i Europa tilbake på 1990-tallet. Nå er mottoet: Å hjelpe hverandre – å lære av hverandre.
Det er fokus på følgende prioriteringer:
·       Arbeide en for bærekraftig utvikling
·       Utdannelse og lederskapsopplæring
·       Hvordan være en kirke som er åpen for å lære
·       Diakonalt arbeid
Under Årskonferansen i Drammen samlet vi inn en kollekt som skal gå til arbeid blant romfolk i Sør- eller Mellom-Europa gjennom et FMIE prosjekt. På denne måten ønsker vi å velsigne romfolket, og vi anerkjenner og respekterer deres rett til å være et likeverdig folk blant andre folk. På denne ene kollekten mottok vi 15.574 kroner, et fantastisk resultat, og nesten dobbelt så mye som det ble oppfordret til!
 
*****
Der du går skal din vei åpnes for deg.
Steg for steg, steg for steg
 
Vi vil følge din vei, lær oss å gå
Steg for steg, steg for steg.
 
Gå i fred. Tjen Herren med glede.

*****

Vi på misjonskontoret ønsker alle en velsignet sommer!

 

 Nyhetsbrev, sommeren 2014
Nyhetsbrev, sommeren 2014
Ønsker du å redigere din påmelding til nyhetsbrevet (f.eks endre adresse), klikk her | Meld deg av nyhetsbrevet

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone