Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Nyhetsbrev, våren 2014

Forster, Anne Ng
26.04.2014

 

Nyhetsbrev, våren 2014
Har du problemer med å lese nyhetsbrevet, klikk her for å lese webversjonen

Nyhetsbrev, våren 2014

Som vanlig sender vi ut nyhetsbrevet elektronisk, i tillegg til at mange har fått det som en hilsen i posten. Dette er fordi at den elektroniske utgaven har lenker til mange av artiklene i sin helhet, med mer informasjon og flere bilder.

***
Nyhetsbrev, våren 2014


Våren vitner så sterkt om livet som spirer fram
og understreker påskens budskap om
Jesu under og oppstandelseskraft.
Jesus kom ikke for å opphøye seg selv,
men gav avkall på sitt eget,
tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik.
Han tenkte ikke på sitt eget beste, men på de andres.
Vår bønn er at dette sinnelaget også må prege oss i misjonen.


Anonym gave til misjonen! 

Nyhetsbrev, våren 2014
Nyhetsbrev, våren 2014Misjonen har fått en gave på 100.000 kroner fra et medmenneske som ønsker å være anonym! Med stor ydmykhet og glede takker vi denne giveren, og alle våre støttespillere som brenner for misjonens arbeid!
Vi blir helt overveldet av folks nestekjærlighet og gavmildhet når vi opplever dette. Disse pengene vil være med på å gjøre en stor forskjell i en landsby i et av samarbeidslandene våre! Vi retter en stor og varm takk til denne giveren, og vil samtidig takke alle våre misjonsvenner som er med på å støtte vårt arbeid, både økonomisk og med forbønn. Det er en velsignelse å stå sammen i dette arbeidet!

Vårgave til bruk der hvor det trengs mest!

Nyhetsbrev, våren 2014
Nyhetsbrev, våren 2014Vi er takknemlig for at mange ønsker å støtte arbeidet vårt!  I papirutgaven som sendes ut av dette nyhetsbrevet sender vi med en giro for de som ønsker å gi en vårgave til misjonen.
Dere som får nyhetsbrev på e-post har selvfølgelig også mulighet til å gi en gave! Gaven kan gis på flere måter; enten ved å klikke seg inn på denne siden: Her kan du gi din gave!, eller ved å betale inn ønsket beløp med giro til kontonummer 3000 13 88084. Adresse: Metodistkirkens Misjonsselskap, Postboks 2744 St.Hanshaugen, 0131 Oslo. Merk da giroen med hva beløpet gjelder. Som giver til Metodistkirkens Misjonsselskap får du skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner.

Speidernes adventsaksjon

Nyhetsbrev, våren 2014
Nyhetsbrev, våren 2014Metodistkirkens speiderkorps (MS) hadde før jul sin årlige adventsaksjon. I 2013 var målet å samle inn penger til moskitonett til Mutambara og landsbyene i området. Hvert 60. sekund dør noen av malaria i Afrika, og alle bidrag, små eller store, er med på å gjøre en forskjell! "If you think you are too small to make a difference, try sleeping in a room with a mosquito."
Speiderne har samarbeidet med Metodistkirkens Misjonsselskap og pengene skal kanaliseres til lokalsamfunnet herfra. I fjorårets aksjon var det Grünerløkka MS, 5. Skien MS og 6. Drammen MS som deltok. Med en liten ekstrabevilgning fra korpsstyret ble 10.000 kroner overført fra MS til Misjonsselskapet. Pengene er sendt til Mutambara, hvor våre medarbeidere har påtatt seg å handle inn myggnettene, og levere dem ut der hvor behovet er størst.
Stor takk til speiderkorpset for et godt resultat fra Adventsaksjonen!
Les mer her

Regionalt senter inviterer til samarbeid med Diakonhjemmet og UMU

Nyhetsbrev, våren 2014
Nyhetsbrev, våren 2014Regionalt senter ble opprettet 13. februar 2013 og skal være med å sikre at samarbeidet med Sierra Leone gjennom CELAD får en god utvikling. Gjennom regionalt senter overføres det kompetanse fra Codevpro i Liberia til CELAD i Sierra Leone. Det neste trinnet i regionalt senter innebærer dokumentasjon og forskning på hva de lokale prosjektene har betydd for menneskene som har vært involvert, for lokalsamfunnene og for kirken.
For å gjøre dette kreves det hjelp fra universitetene som kan bistå med faglig kompetanse og studenter som kan være med på forskningsarbeidet. 1.-3. april var det samtaler mellom UMU (United Methodist University), DH (Diakonhjemmet) og Metodistkirken v/ Regionalt senter. Tre akademikere fra DH hadde forelesninger om verdibasert ledelse for lærere, stab og studenter både ved universitet i Monrovia og ute i felten på et nasjonalt lederskapsseminar. Denne ledelsesfilosofien går som hånd i hanske med metodistkirkens kirkelige og diakonale arv. Målet er at en samarbeidsavtale kan undertegnes av de tre partene, og at vi i framtiden vil se både liberianske, sierra leonske og norske studenter gi seg i kast med dokumentasjon og forskning, hånd i hånd med landsbyutviklings-arbeidet som alltid må gå videre.
Les mer her

Latrinene i Yonibana

Nyhetsbrev, våren 2014
Nyhetsbrev, våren 2014Flere av prosjektene som er planlagt i Sierra Leone er støttet av menigheter her hjemme, gjennom menighetens misjonsprosjekt. Larvik og Stavanger har støttet et prosjektet i landsbyen Yonibana, hvor det har blitt bygget 4 latriner, begge med 4 toaletter i hvert bygg.
I denne landsbyen bor det 5 225 mennesker; 1720 kvinner, 1400 menn og 2105 barn, fordelt på 255 hus. De livnærer seg i hovedsak på landbruk. Det innbyggerne så på som det største problemet i landsbyen, var dårlig sanitærforhold. Manglende toaletter førte til at folk gikk på do i skogkanten, og andre steder som var lett tilgjengelige. Dette førte igjen til voldsomme og hyppige utbrudd av kolera og diaré. Det var stor dødelighet i Yonibana på grunn av dette, og høye utgifter til medisiner. Av de fire sanitæranleggene som ble bygget var landsbyen enig om at ett skulle være utenfor moskeen og ett utenfor metodistkirken. De to siste ble plassert på andre lett tilgjengelige steder. Det var stor høytid og glede da det var offisiell åpning i mars. Det var representanter fra biskopens kontor, fra CELAD-kontoret, oss fra Norge, den lokale prosjektkomiteen, høvdingen og politikere, og mange av innbyggerne. Prosjektet har vært med på å øke kunnskapen om grunnleggende hygiene og sanitære forhold i lokalsamfunnet, og vil redusere omfanget av vannbårne og luftbårne sykdommer, som igjen har ført til død i Yonibana.
Les mer her

Rev. Paul Sundars bibliotek 

Nyhetsbrev, våren 2014
Nyhetsbrev, våren 2014
Metodistkirkens Årskonferanse i Liberia ble avholdt 12.-16. februar 2014. Den 181. årskonferansen ble også dette året avholdt på Gbarnga, et velegnet sted å arrangere en konferanse med over tusen deltagere. Det passet også godt med konferansen i Gbarnga dette året, i og med innvielsen av det nye biblioteket som ble kalt opp etter pastor Paul Sundar. Paul og Sigrun Sundar tjente som misjonærer i Liberia fra 1952 til 1976. Pauls første utnevnelse var evangelist på Ganta misjonsstasjon. Sammen med liberianske legpastorer fartet han distriktet rundt, til fots og med bil. Senere ville biskopen at familien skulle flytte til Gbarnga for å etablere en skole for pastorer og deres koner. Paul ble den teologiske skolens første rektor, og arbeidet med pastorene og deres teologiske utdannelse, mens Sigrun tok del i kvinnenes ettermiddagsskole. Her var det også bibelstudier, men i tillegg undervisning i matlaging, sying og håndarbeid, helse og barneoppdragelse. Familien bodde på misjonsstasjonen på Gbarnga fra 1959 til 1976 og fikk prege en hel generasjon pastorer i den liberianske årskonferansen. Derfor ble det nå gjort ære på familien Sundar ved å oppkalle det nye og moderne biblioteket ved GST (Gbarnga School of Theology) i Paul Sundars navn. 
Les mer her

Vellykket pensjoneringsfest for Reidun Refsdal

Nyhetsbrev, våren 2014
Nyhetsbrev, våren 2014
Reidun ble behørig takket og æret under den flotte pensjoneringsfesten for henne lørdag 15. februar. Rammen var Metodistkirken på Grünerløkka som like gjerne hadde påtatt seg alt det praktiske arbeidet med å tilrettelegge festen for de ca 90 gjestene som var til stede. Det var leder i misjonsrådet Torill Langbråthen som ledet kvelden. Det var mange som benyttet anledningen til å hilse Reidun i forbindelse med den offisielle avslutningen på hennes misjonstjeneste i India: Tidligere og nåværende misjonssekretær, representant fra Betanien og kvinneforbundet, representant fra de besøkende på Mursan, fra familien og fra pastor i Reiduns nåværende menighet, Metodistkirken på Grünerløkka. Vi fikk se bilder fra Reiduns liv og virke. Til slutt avsluttet tilsynsmann Øyvind Helliesen og brakte også en hilsen fra biskopen. Høydepunktet i Reiduns misjonærtid har vært utdanningen av 10 226 såkalte TBAs eller tradisjonelle fødselshjelpere. Arbeidsområdet hennes dekket nesten ufattelige 2 millioner mennesker! Hun var med og bygde opp et omfattende helse- og undervisningsopplegg ved å videreutvikle klinikken på Mursan og bygge opp klinikkene i Beswan og Karhari. Her ble det drevet både preventivt og kurativt helsearbeid. På slutten av sin tjeneste var hun sterkt involvert i et omfattende HIV/ Aids arbeid. Listen over hennes engasjement er så mye lenger! Vi er takknemlige over den positive påvirkningen metodistkirken gjennom Reidun har hatt i Uttar Pradesh, en av Indias mange delstater. Her har metodistkirken hjulpet utallige mennesker med deres fysiske, psykiske og åndelige behov. Vi gratulerer igjen Reidun med vel utført tjeneste og ønsker Guds velsignelse over pensjonisttilværelsen!
Se bilder fra festen her

Hilsen fra Litauen

Nyhetsbrev, våren 2014
Nyhetsbrev, våren 2014
Her er noen glimt fra vinterens og vårens aktiviteter og opplevelser som Helen og Bill Lovelace har hatt i Litauen. Januar startet opp med den andre av tre weekender på Timoteus ledertreningsskole for ungdom. Her har ungdom utviklet seg fra ”ungdom på leir” holdning til ungdom som ønsker å ta ansvar. Det er 10 ungdommer som har fått sitt lederbevis i Metodistkirken i Litauen og flere er klare til å begynne på ledertreningsskolen. Timoteusungdommene fra Pilviskiai er aktive medlemmer av planleggingsteamet for Årskonferansen neste uke! Trosopplæringsplanen – Tro som bærer er nå ferdig oversatt og forhåpentligvis kan den trykkes i tid til å presentere den på Årskonferansen 2014. Gjennom bønn og samtaler var bibelgruppa Bill og Helen ledet enige om å starte Alphakurs. Sist uke var 21 barn og voksne sammen i Alfagruppen. Sammen med de andre aktivitetene i menigheten i Eiguliai (en av menighetene i Kaunas) – mødregruppe, seniorgruppe, bønn og samtalegruppe, vaskemaskinprogram, engelskundervisning, familiegruppe – er det behov og grunnlag for å starte opp igjen med gudstjenester på søndagen. Vi gleder oss over arbeidet vi får være en del av i Litauen!
Les mer her

Våre venner i Ukraina

Nyhetsbrev, våren 2014
Nyhetsbrev, våren 2014I en veldig vanskelig situasjon i Ukraina er det mange som spør hvordan det går med vårt kirkesenter i Kiev. Pastoren i St. Luke, John Calhoun, sendte ut denne orienteringen før påske: «Takket være Guds nåde og midt i alle disse utfordringene fortsetter tjenesten i Kiev. Metodistkirkens kirkesenter i Kiev fungerer og er vertskap for flere utdannelsesmessige, kunstneriske og åndelige programmer for barn og kvinner gjennom uken. På lørdager og søndager samles menighetene Spring of Life UMC og St. Lukes UMC til gudstjeneste og fellesskap og spesielle påskegudstjenester blir nå forberedt til høytiden. Denne måneden startet kirkesenteret opp en ny tjeneste hvor vi oppsøker familier som har flyktet fra volden på Krim og har tatt midlertidig opphold i Kiev. I de neste ukene vil vi bistå disse familiene med begrensede humanitær assistanse. Vi vil arbeide med ledere i lokalsamfunnet for å organisere frivillige til å yte ekstra skolegang og utviklingsstøtte til familier med behov.»
Les hele brevet her

Julegaven 80.000 kroner

Nyhetsbrev, våren 2014
Nyhetsbrev, våren 2014
Sammen med nyhetsbrevet som ble sendt ut før jul lå det en giro som kunne brukes til å gi en julegave til misjonen.
I løpet av ukene rundt jul fikk vi inn 80.000 kroner, et resultat som var 10.000 kroner bedre enn i fjor! De 80 000 kronene er ikke øremerkede og brukes der hvor de trengs mest. Et fantastisk resultat; tusen takk!

Takk for kollekt til frie midler fra Misjonsdagen 2014

Nyhetsbrev, våren 2014
Nyhetsbrev, våren 2014Vi gleder oss over deltakelse og godt engasjement i forbindelse med Misjonsdagen 2014!
Vi er også glad for all forbønn og økonomisk støtte. At det er stor interesse for misjonen ser vi på alle pengene som allerede har kommet inn, og vi gleder oss til å få de innsamlede midlene fra resten av menighetene våre! De brukes som frie midler der det trengs mest!

Videoen som ble laget til misjonsdagen kan også brukes i andre misjonssammenhenger.

Se videoen her

Tidligere misjonær Arvid Krogedal er død

Nyhetsbrev, våren 2014
Nyhetsbrev, våren 2014
Den norske misjonæren Arvid Krogedal (70), var ute på et korttidsopphold knyttet til NLM, da han mistet livet i en trafikkulykke i Mara, nordvest i Tanzania søndag 2. mars. I perioden 1980-82 fikk Metodistkirken nyte godt av Arvids kompetanse da han og Bergljot og deres seks jenter gjorde tjeneste i Gbason Town i Sinoe fylke i Liberia. Arvid videreutviklet verkstedet på Gbason Town samtidig som hele familien utgjorde en betydelig positiv miljøfaktor på misjonsstasjonen i disse to årene. Begravelsen fant sted fra Gand kirke mandag 17. mars under meget stor deltagelse. Under minnemøtet etterpå ble vi minnet om Arvids to leveregler: Leve slik at vi kommer til himmelen når dette livet er ferdig. For det andre, leve slik at vi får med oss noen til himmelen. Vi er takknemlig for Arvids liv og tjeneste hjemme og ute og lyser fred over hans minne.

Sommerfesten 2014

Nyhetsbrev, våren 2014
Nyhetsbrev, våren 2014

Sett av dagene 24.-27. juli til Sommerfesten på Drottningborg! Det store Misjonsmarkedet går av stabelen lørdag ettermiddag kl 14-16.
Misjonsmarkedet er et samarbeid mellom Metodistkirkens Misjonsselskap og MBU. Dette året går inntektene fra misjonsmarkedet til skolen i Jendema i Liberia. Vi vet at mange starter med forberedelser til misjonsmarkedet allerede nå, og vi oppfordrer alle til å ta med seg ting til utlodning eller salg, og til å klekke ut gode idéer til inntektsbringende aktiviteter! På sommerfesten i fjor kom det inn hele 100 000.- på misjonsmarkedet.
 

Bror, over åser og fjell, gjennom skog,

bare hvil deg mot min rygg.

Bror, jeg skal bære deg hjem

Til et sted hvor du er trygg.

 

Det har vært så langt å gå,

Men vi er snart fremme nå.

Han er ikke tung, han er min bror.

Hvis du spør om jeg er trett

Svarer jeg: Jeg bærer lett.

Han er ikke tung, han er min bror.

                                                           Sigvald Tveit

 

 

Takk for samarbeidet med dere i menighetene.

Vi ønsker dere en velsignet vår!


Nyhetsbrev, våren 2014
Nyhetsbrev, våren 2014
Ønsker du å redigere din påmelding til nyhetsbrevet (f.eks endre adresse), klikk her | Meld deg av nyhetsbrevet

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone