Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Nyhetsbrev, sommeren 2015

Forster, Anne Ng
05.07.2015

Nyhetsbrev, sommeren 2015
Har du problemer med å lese nyhetsbrevet, klikk her for å lese webversjonen


Nyhetsbrev, sommeren 2015

Når vi tror at vi er alene, er du der.
Dersom tvilen ser ut til å ta tak i oss,
Elsker du oss ikke mindre av den grunn.
Gjerne skulle vi våge å kaste oss ut i det ukjente for din skyld, Kristus.
Derfor lytter vi til dine ord:
«Den som gir sitt liv av kjærlighet til meg, skal finne det.»


Nyhetsbrev, sommeren 2015Vårgaven landet på 65.900 kroner!

Nyhetsbrev, sommeren 2015
Nyhetsbrev, sommeren 2015
Takk for Vårgaven til misjon!
Det viser at vi har mange sjenerøse misjonsvenner; vi fikk inn hele kr 65 900.- til vårgaven! Takk til alle som har gitt. Gavene er med på å gi mange mennesker et bedre liv!


 

Besøk av Emma B. Okai, Liberia

Nyhetsbrev, sommeren 2015

Nyhetsbrev, sommeren 2015Uka før Årskonferansen hadde vi besøk av den nye direktøren for Codevprokontoret, Emma Okai. Hun hadde tidligere vært med Misjonsalliansens på deres lederuke. Vi hadde nyttige og gode samtaler med Emma hvor vi oppdaterte hverandre på siste nytt etter biskops-besøket i Norge.  Emma besøkte denne gangen to menigheter, Centralkirken i Oslo og Lillestrøm. Hun var gjest på søndagens gudstjeneste i Lillestrøm der hun orienterte om Lillestrøms prosjekt og gav sin hilsen fra Liberia. På lørdag var hun med på Central Open fotballturnering hvor hun var med i heiagjengen. På mandag var hun gjest på misjons-utvalgets møte der de gikk gjennom sider av vennskapsavtalen som Oslo Central har med Garjay Memorial Church i Buchanan, Liberia. Vi får Emma tilbake til Norge i september på vårt kompetanseseminar.

Les om Emmas besøk i Centralkirken.

Sommergaven 2015

Nyhetsbrev, sommeren 2015

Nyhetsbrev, sommeren 2015

Kalenderen viser sommer, og med den følger den gode tradisjonen med Sommergaven til misjonen. Mange av menighetene våre er med på å støtte et misjonsprosjekt, og sender inn øremerkede midler til sitt prosjekt. Vi gleder oss over et stort og sjenerøst engasjement rundt dette! Derfor er det ekstra flott å se at mange av våre støttespillere også ser behovet av å gi frie midler. De frie midlene som kommer inn gjennom Sommergaven brukes der behovet er størst, og ofte til prosjekter som ikke er støttet av Norad. Med dette nyhetsbrevet følger en giro med påført KID-nummer. Ved å bruke dette KID-nummeret får du skattefradrag på gavene.

Besøk av biskopene fra Vest Afrika

Nyhetsbrev, sommeren 2015

Nyhetsbrev, sommeren 2015

Dagene med biskopene Innis fra Liberia og Yambasu fra Sierra Leone ble svært travle der alt skulle skje på en uke. Mye dreide seg om ebolakrisen som jo enda ikke er avblåst i Sierra Leone.  Begge biskopene fikk fortelle om virkningene av epidemien og hvordan den ble bekjempet. Vi hadde en svært vellykket frokostsamling på Digni og en like vellykket lunsjsamling på Metodistkirkens Hovedkontor. På vårt besøk i Utenriksdepartementet ble det klart at metodistkirkens innsats i de Vestafrikanske landene stort sett var ukjent. Vår «bottom-up tilnærming» er diametralt motsatt av UDs «top-down tilnærming». Sagt med andre ord så har Metodistkirken påvirkning direkte inn i grasrota og på landsbynivå mens UD er henvist til samarbeid på regjeringsnivå. Biskopene fikk også møte ledelsen på Diakonhjemmet og i Misjonsalliansen. Det ble gjort intervjuer av biskopene i forskjellige media og vi hadde en flott Vest-Afrika samling i Centralkirken der flere fikk møte dem. Vi er svært fornøyd med at så mange i kirken vår fikk møte dem, også vår egen biskop hadde satt av to dager til samtaler og fellesskap.

Les mer om besøket her!

Ebolasituasjonen

Nyhetsbrev, sommeren 2015

Nyhetsbrev, sommeren 2015

Vi ønsker å takke alle for den strålende innsatsen i den krevende perioden da ebolaepidemien herjet i Vest-Afrika i store deler av fjoråret og tidligere i år. Sammen med et ekstraordinært bidrag fra Digni på kr 150 000.- har dere gitt gjennom menighetene, via face-book aksjonen og konserten i Centralkirken i Oslo til sammen kr 525.700.-! Det er enestående og det ble lagt merke til både i Sierra Leone og i Liberia. Nå er det etter-ebola tid i Liberia og samfunnet trenger å bli restituert og komme tilbake til et normalt liv igjen. Mange barn har blitt foreldreløse og mange har mistet sine kjære, over 4 800 liberianere døde i epidemien. Flere har mistet arbeidsplassene sine blant annet fordi utenlandske bedrifter har trukket seg ut. Landets økonomi har fått seg en alvorlig knekk og matprisene har økt kraftig. Det er igjen behov for nødhjelp. Når det gjelder Sierra Leone meldes det fortsatt om nye sykdomstilfeller, så langt er det meldt inn nesten 13 000 tilfeller og over 3 900 døde. Også her har økonomien fått en knekk, folk mangler mat osv. Vi følger utviklingen på nært hold og vil holde kirken orientert om det skulle komme fram flere måter å yte hjelp på.  

Lederskifte i staben i Chabadza, Zimbabwe

Nyhetsbrev, sommeren 2015

Nyhetsbrev, sommeren 2015

I april måned fikk vi informasjon om at Lloyd Nyarota ville fratre som direktør for Chabadza programmet fra 1. mai 2015. Vi er takknemlige for det nære samarbeidet vi har hatt med Lloyd, både i Zimbabwe og de gangene han har besøkt oss i Norge. Sammen med Gelly Miti har han bygget opp Chabadza til å bli et slagkraftig redskap i kirkens hender for å gi folk et bedre liv og øke deres livskvalitet, alt til Guds ære. Vi ønsker velkommen til Gelly som fungerende direktør i perioden fram til biskopens utnevnelse av ny Chabadza leder. Gelly har mange års kompetanse og styrer Chabadzaskuta trygt videre i denne overgangsperioden.  Det er ansatt ny prosjektmedarbeider også, han heter Webster Mbira.

Årkonferansens påvirkningstorg

Nyhetsbrev, sommeren 2015

Nyhetsbrev, sommeren 2015

Også i år ble fagrådenes rapporter gjennomgått på påvirkningstorget. Aart Huurnink gav en kort presentasjon av misjonsselskapets arbeid. På misjonens stand var tema: Hva betyr det å være partnere? og Hvordan driver vi misjonalt arbeid? Det var tidligere biskop Øystein Olsen som rapporterte fra misjonens stand til Årskonferansen. Det ble snakket livlig om menighetsprosjektene og hva de betydde for å styrke enheten i vår egen menighet. Flere nevnte at det var lett å engasjere folk både innenfor og også utenfor menigheten med prosjektene. Vi tok opp viktigheten av å gi frie midler ved siden av prosjektmidlene. Øståsen hadde for eksempel noen måneder med prosjektfri, hvor de samlet inn mye til frie midler. Flere ønsket å være med ut å reise til for eksempel innvielsen av sitt eget prosjekt.

Sommerfesten 2015

Nyhetsbrev, sommeren 2015

Nyhetsbrev, sommeren 2015

Sommerfesten blir arrangert 23-26 juli. På lørdag ettermiddag fra kl. 13.30-15.30 har vi Misjonsmarked slik vi pleier. Misjonen og MBU har felles ansvar for den. Takk for at dere gjennom årene har støttet opp om dette og at dere vil gjøre det også i sommer. Vi gleder oss til dette høydepunktet i Sommerfesten, hvert år får vi nye overraskelser! I år vil MBU arrangere Misjonsløp og hele markedet blir lagt nede på fotballsletta. Det blir en ny erfaring! I år det det Zimbabwes tur til å nyte godt av gaven fra Sommerfesten. I samarbeid med kirken i Zimbabwe har vi bestemt at Sommergaven skal gå til barnehjemmet Fairfield på misjonsstasjonen Old Mutare. Det er der hvor Bjørn Martin Broback og Marianne Munz har jobbet som frivillige de siste fem månedene. Noen av barna på Fairfield har blitt så store at de går på High School, det er mye dyrere enn på Primary School. For et skoleår på barneskolen koster det 204 USD (ca. 1 600 kr) og på ungdomsskolen koster det 556 USD (ca. 4 380 kr) pr år. I år er vi med på å oppmuntre barnehjemmet med denne gaven!
Fra misjonens side vil vi minne om enda to ting. Det ene er seminaret «Med hodet i himmelen og beina i Zimbabwe» med Bjørn Martin Broback og Marianne Munz. Det andre er midnattsgudstjenesten i Fjære kirke. I år vil Ruth og Emmanuel Waldron delta. Vi møtes på Sommerfesten!

Les alt om Sommerfesten her.

Årets kompetanseseminar vil være i Norge

Nyhetsbrev, sommeren 2015

Nyhetsbrev, sommeren 2015

Kompetanseseminaret for 2014 skulle ha funnet sted i Sierra Leone, men på grunn av ebolasituasjonen måtte det avlyses. Årets seminar vil være på Granavollen på Gran fra 14.-18. september. Vi ser fram til å få våre partnere til Norge igjen, sist gang alle var samlet her var i oktober 2012. I år blir det blant annet satt fokus på antikorrupsjonsarbeid.  Vi vil bruke et kurs som Wycliffe Norge har utarbeidet til gjennomgåelsen av denne svært viktige siden av vårt partnerskap. Et kompetanseseminar er en sjelden anledning der hele PID (Partnership in Development) familien fra alle fire land kan møtes. Derfor vil det sosiale elementet hvor vi bygger relasjoner også bli veldig viktig. Lørdag ettermiddag samles vi i Oslo Central til en Afrika samling der vi innbyr menighetene til å komme og hilse på deltagerne. Hold av ettermiddagen allerede nå!
Søndag 20. september vil vi sende våre venner rundt til noen av menighetene.

Biskop Innis hos Sigrun Sundar

Nyhetsbrev, sommeren 2015

Nyhetsbrev, sommeren 2015

Biskop Innis besøkte i mai misjonær Sigrun Sundar på sykehjemmet på Tjøme. Paul og Sigrun Sundar reiste til Liberia som de første misjonærene fra vår Årskonferanse i 1952. De var først stasjonert på Ganta og siden flyttet de til misjonsstasjonen på Gbarnga hvor Paul var rektor på presteskolen og Sigrun hadde særlig omsorg for prestekonene. Det ble et hjertelig besøk som betydde mye for dem begge! 

Nyheter fra Helens arbeid i Litauen

Nyhetsbrev, sommeren 2015

Nyhetsbrev, sommeren 2015
 Helen B. Lovelace forteller selv om arbeidet:
«Sommeren er her og kirkens sommeraktiviteter står for døren. Denne uka starter en av sommerens ungdomsleirer, og vi får besøk fra Molde Soul Children. Vi skal synge sammen, lære nye sanger, bevegelser/dans til sangene, ha formingsaktiviteter, bønnevandring, bålbrenning, spise pølser og den siste kvelden avsluttes med en stor konsert hvor vi skal synge alle de nye sangene vi har lært gjennom leiren. Dette blir flott – og kanskje vi kan starte et Soul Children kor i Litauen – det er en av visjonene våre. For et par uker siden fikk vi være med på åpningen av en ny park i Kybartai på grensa til Kaliningrad. Metodistkirken der har sammen med kommunen åpnet en park med lekeapparater for barn og treningsapparater for voksne. En flott mulighet vi som kirke har til å si at vi er her og at vi er en kirke som tar hele mennesket på alvor - og at nærmiljøet er viktig for oss som kirke.
Vi har også startet opp med Timoteus 2 denne våren, det er åtte ungdommer som har tatt fatt på sin ledertrening.  Åtte ungdommer som vil bruke evnene sine og tiden sin i kirkens tjeneste. Vi er velsignet i vår kirke som har slik flott ungdom!»

Les hele brevet fra Helen.

FMIE: Funds for Mission in Europe

Nyhetsbrev, sommeren 2015

Nyhetsbrev, sommeren 2015

Under Ruth og Emmanuel Waldrons konsert på Salen fredag kveld i Årskonferansen samlet vi inn en gave til et menighetsplantingsprosjekt i Romania. For tre år siden utnevnte UMC i Romania Samuel Goia til en særskilt tjeneste i Rom-landsbyene nær Cluj-Napoca. Målet hans har vært å arbeide med mennesker som ikke tilhørte noen menighet men som var åpne for samtaler og kontakt. Så langt har sterke forhold blitt knyttet og to hjemmegrupper er etablert. Nå ønsker han å styrke og utvikle hjemmegruppene videre slik at de kan forvandles til lokalmenigheter. Da kollekten ble talt opp etter konserten var det gitt hele kr 17 956.- til dette prosjektet. Omregnet til euro blir det € 2 056. Dette er en fantastisk gave å gi videre til Metodistkirkens organisasjon som driver misjon i Europa. Dette er også et fantastisk håndslag til de fattigste blant de fattige i Europa!  

Med hodet i himmelen og beina i Zimbabwe

Nyhetsbrev, sommeren 2015

Nyhetsbrev, sommeren 2015

 
 På årets sommerfest på Drottningborg skal det være flere spennende seminarer! Vi tillater oss å varmt anbefale seminaret «Med hodet i himmelen og beina i Zimbabwe»!
Bjørn Martin Broback og Marianne Munz har siden januar vært misjonens frivillige medarbeidere i Zimbabwe. De har bodd i private hjem på Metodistkirkens eldste misjonsstasjon Old Mutare. De har utført frivillig arbeid blant annet på Fairfield Children`s Home og på uteklinikkene ved Old Mutare og Mutambara. Samtidig har de vært utplasseringsstudenter fra Menighets Fakultetet til African University og deltatt i forelesninger der.  På seminaret vil vi høre nærmere om hva de har opplevd og deres erfaringer gjennom disse fem månedene i et av våre samarbeidsland.  

Takk for 930 skolestoler fra Sommerfesten i fjor!

Nyhetsbrev, sommeren 2015

Nyhetsbrev, sommeren 2015

Vi hadde satt oss et mål på Sommerfesten i 2014; å samle inn nok penger til å snekre sammen 700 skolestoler som skulle fordeles mellom de tre skolene Velley-Ta, Vartekeh og Dementa i Liberia.
I løpet av dagene på sommerfesten ble det gjennom kollekt og det tradisjonsrike misjonsmarkedet samlet inn totalt 93.000 kroner! Et enestående resultat som både viste giverglede, misjonsengasjement og nestekjærlighet. Dette handler om mer enn skolestoler. Det handler mest om de  barna og ungdommene som nå sitter på stolene og lærer seg språk, matematikk og samfunnsfag. Gjennom denne innstasen har vi vært med på å bedre lærings-miljøet betydelig på disse tre skolene!
*****

Jesus, vår tillit. Ditt evangelium kommer med et så vakkert håp

at vi ønsker å gi oss helt hen til å følge deg.

Og uunngåelig vokser dette spørsmålet fram:

Hvor finner vi kilden til vår glede?

Den finnes i fred og i et hjerte som flommer over av uendelig godhet.

 

*****

Misjonskontoret ønsker alle en velsignet sommer!

 

Øyvind Aske       Anne Ng Forster       Ragnar Falch

   Nyhetsbrev, sommeren 2015
    Nyhetsbrev, sommeren 2015


 

Ønsker du å redigere din påmelding til nyhetsbrevet (f.eks endre adresse), klikk her | Meld deg av nyhetsbrevet

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone