Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Nyhetsbrev, høsten 2014

Forster, Anne Ng
10.10.2014

Nyhetsbrev, høsten 2014
Har du problemer med å lese nyhetsbrevet, klikk her for å lese webversjonen

Nyhetsbrev, høsten 2014 

Du har sagt: ”Gå ut, gjør alle til disipler.
Jeg har all makt i himmel og på jord.
Og se, jeg vil alltid være med deg.
Det er mine ord.”

Lær oss å gå den veien du leder.
Lær oss å se utover våre liv.
Lær oss å hvile i dine løfter.
Ditt ord står fast til evig tid.
Lær oss å gå.

Nyhetsbrev, høsten 2014

Det vakre jakarandatreet blomstrer i Zimbabwe i oktober.

  *****


Takk for Sommergaven 2014 og gaver til "Kampen mot ebola" - tilsammen 151.954 kroner!

Nyhetsbrev, høsten 2014
Nyhetsbrev, høsten 2014Vi ønsker å takke alle dere som trofast støtter arbeidet vårt økonomisk!
I år har vi fått inn 82.625 kroner i sommergave, og på grunn av ebolakrisen i Vest-Afrika bestemte vi at beløpet fra sommergaven skulle brukes til ebola- forebyggende arbeid i Liberia og Sierra Leone. I tillegg har vi også hatt kampanjen "Kampen mot ebola". Vi vet at mange menigheter har samlet inn kollekt på gudstjenester og andre møter til dette formålet, og til nå har vi fått inn 69.329 kroner. Kampanjen "Kampen mot ebola" fortsetter, så det er fremdeles mulig å gi til dette viktige arbeidet!
Pengene blir mottatt i Sierra Leone og Liberia med stor takknemlighet. De setter stor pris på at vi i Norge står sammen med dem i bønn for at ebola-epidemien i Vest-Afrika skal ta slutt, og at vi støtter arbeidet de driver økonomisk. De omtaler det som "Love in action"; kjærlighet i praksis!

Ebola-krisen i Vest-Afrika

Nyhetsbrev, høsten 2014
Nyhetsbrev, høsten 2014Mange av lokalsamfunnene der vi har prosjekter, både i Sierra Leone og Liberia, er hardt rammet av ebola-epidemien. Dette utbruddet er det verste i historien. I begynnelsen av oktober var totalt 7470 personer i Vest-Afrika smittet, og antallet døde har passert 3430. Det fryktes at vi kun har sett toppen av isfjellet. Våre fantastiske samarbeidspartnere reiser likevel rundt til avsidesliggende landsbyer. I tillegg til vanlig arbeid informerer de om ebola, deler ut informasjon, mat og hygiene-vanntanker, også i områder som er under karantene, fordi de får lov til å bevege seg fritt over disse grensene. Som et av de største sivilsamfunn i Liberia og Sierra Leone har Metodistkirken, gjennom de lokale kirkene, allerede velfungerende nettverk i de fleste lokalsamfunn. Dette gjør arbeidet med en anti-ebola kampanje enklere. Folk får detaljert kunnskap om hvordan sykdommen sprer seg og hva slags forholdsregler man må ta for å unngå smitte.
Vanntanker med klor – og såpeoppløsning, med tappekran nederst hvor man kan vaske hendene, blir plassert på offentlige steder og i private hjem. Målet er å få disse hygiene-stasjonene fordelt til så mange hjem som mulig for å hindre smitte. De gjør også en utrolig innsats når det gjelder psykososialt arbeid blant de berørte. Gjennom samtaler med trenede terapeuter blir det gitt veiledning i mestrings-mekanismene som må til for at livet skal gå videre. For livet må gå videre, og som vår mann i Sierra Leone, Smart Senesie sier det; ”Though the night may be long, joy comes in the morning. Jesus promised he will never leave us nor forsake us. It might not be tonight, tomorrow, or the next day; but everything is going to be okay!”

Solidaritetskonsert 

Nyhetsbrev, høsten 2014
Nyhetsbrev, høsten 2014 Metodistkirkens Misjonsselskap og Misjonsalliansen har gått sammen om en solidaritetskonsert som et bidrag i kampen mot ebola. 
Hver dag opplever mennesker at de mister foreldre, venner og barn til den dødelige ebola-epidemien. Metodistkirkens Misjonsselskap og Misjonsalliansen har derfor inngått et samarbeid og inviterer til solidaritetskonsert for Liberia. Programmet vil bestå av opptredener fra:
Mosaic
Maria Solheim
Humming People
Det blir appeller ved Metodistkirkens Misjonsselskaps tidligere misjonssekretær, Tove Odland og generalsekretær i Misjonsalliansen, Arnt H. Jerpstad.
Billettene koster 250,- pr stk. Inntektene vil blant annet gå til enkelt verneutstyr, utrustning av helseklinikker, drive informasjonsarbeid og gi veiledning til smittede. 
Slik får du tak i billetter:
1. Send HÅP LIBERIA til 2490 (SMS), og du betaler for en billett.
2. Send en e-post til info@misjonsalliansen.no, hvor du skriver hvor mange billetter du ønsker.
3. Kjøp billett ved inngangen hos Centralkirken på konsertdagen.
Håper vi ser deg på konsert i Centralkirken, den 21.oktober. Kl.20:00.

930 skolestoler fra Sommerfesten på Drottningborg!

Nyhetsbrev, høsten 2014
Nyhetsbrev, høsten 2014Vi hadde satt oss et mål på Sommerfesten; å samle inn nok penger til å snekre sammen 700 skolestoler som skulle fordeles mellom de tre skolene Velley-Ta, Vartekeh og Dementa i Liberia.
I løpet av dagene på sommerfesten ble det gjennom kollekt og det tradisjonsrike misjonsmarkedet samlet inn totalt 93.000 kroner! Et enestående resultat som både viser giverglede, misjonsengasjement og nestekjærlighet. Dette handler om mer enn skolestoler. Det handler mest om de 700 barna og ungdommene som skal sitte på stolene og lære seg språk, matematikk og samfunnsfag. Gjennom denne innstasen har vi vært med på å bedre lærings-miljøet betydelig på disse tre skolene.
Les mer om det store misjonstorget her.

Agenda:UT Sammen i misjon

Nyhetsbrev, høsten 2014
Nyhetsbrev, høsten 2014
Kristen-Norge samles til felles misjonskonferanse i Stavanger/Sandnes, 30.oktober-2. november 2014.
Agenda:UT – sammen i misjon samler bredden i kristen-Norge til felles mobilisering for misjon. Hit kommer misjonsledere, kirkeledere, misjonstenkere, misjonærer og generelt misjonsinteresserte for å inspirere og utruste hverandre til en felles misjonsmobilisering på tvers av kirkesamfunnene. Det vil være spennende seminarer og et stort torg, hvor vi, sammen med andre misjonsorganisasjoner og bibelskoler vil gi informasjon om arbeidet vårt. På kveldene er det fellessamlinger og på dagene kan du velge mellom over førti ulike seminarer fordelt på tre hovedspor:
·        En ny generasjon for misjon – i Pinsemenigheten Klippen, Sandnes
·        Misjonale menigheter – i Imi-kirken
·        Misjon og ledelse – på Misjonshøgskolen
Se mer på Agenda:ut

Helen og Bil Lovelace: NYTT FRA LITAUEN

Nyhetsbrev, høsten 2014
Nyhetsbrev, høsten 2014 MBU: I 2013/2014 var vi så heldige å få arrangere Timoteus ledertreningskole ved hjelp fra MBU i Norge. Vi har nå 12 ungdommer som har fått sitt ledersertifikat og et av resultatene fra lederskolen er at vi har dannet Metodistkrikens barne- og ungdomsråd her i Litauen og lederen er Algirdas Nomeika, som er avbildet. Han er 16 år gammel og er fra Kaunas hvor han er et aktivt menighetsmedlem. Ved siden av Algirdas er også to andre av Timoteus ungdommene med i styret sammen med to andre valgt fra Årskonferansen. Vi er takknemmelig og stolte over denne veksten i kirkens arbeid. Det nye styret har blant annet ansvar for videreføringen av Timoteus – vi starter et nytt kurs i mars 2015 – og ungdomsleiren i påsken 2015 sammen med MBU i Norge.
DIAKONI: Om en ukes tid skal vi ha seminar om diakoni, - ”taking church to the community”. Vi skal snakke om kirkens kall, vårt kall som kristne og hvilke sosiale utfordringer som finnes i samfunnet her i Litauen. Spørsmålet er hvordan kan vi være kirke i vårt nærmiljø. Spennende og utfordrende.
TROSOPPLÆRING: En liten gladnyhet helt til slutt - om noen uker kommer den litauiske versjonen av Metodistkirken i Norges trosopplæringsplan fra trykkeriet. Vi håper vi kan sende den til menighetene våre i løpet av november. Det blir en gledens dag!
Les mer fra Litauen her.

 FMIE: Funds for Mission in Europe

Nyhetsbrev, høsten 2014
Nyhetsbrev, høsten 2014
Den 15.-16. september var lederne for metodistkirkene i Europa og Eurasia samlet i Dublin for å fordele midler til FMIE.  Dette året var det € 142 200 som skulle fordeles på 41 forskjellige gode og nødvendige søknader. Alle de 41 prosjektene som søknadene representerte ble behandlet grundig av smågrupper i lys av bakgrunnsinformasjon og om de hadde fått penger tidligere. Som nevnt i forrige nyhetsbrev er prioriteringene å bidra til en bærekraftig utvikling, utdannelse og lederskapsopplæring, videre å være en kirke som lærer og til slutt diakonalt arbeid. Noen få prosjekter får støtte direkte fra et utviklingsfond i Italia.
Behovene er klart større enn pengesekken slik at det er få som får hele søknadssummen. Noen får såkalte frø-penger som er å regne som en engangssum med oppstarts støtte eller tilskudd til å kjøpe inn driftsmidler. Andre får bevilgninger og hjelp i for eksempel 3 år med gradvis nedtrapping de to siste årene. Det er de fattigere landene i Europa som får støtte. Unntaket er Zelt Misson i Tyskland som har fått en fast støtte.  Zelt Mission er kjent og kjært over hele Europa og er til velsignelse enten teltene blir slått opp i Norge, Ungarn, Slovakia eller i Estland. Hvor går pengene som vår Årskonferanse samlet inn til romfolket? Tre prosjekter som fikk støtte angår romfolket i 2015: En sommerskole for romfolk i Slovakia får € 2 500. (Italia) Kirkeplanting blant romfolket i Romania får € 2 500.-, og € 500,- som frø-penger går til et nytt misjonsprosjekt i en menighet i Ungarn. 
Les mer om Funds for Mission

Posoca-skolene i Angola

Nyhetsbrev, høsten 2014
Nyhetsbrev, høsten 2014
De 8 POSOCA skolene er i full drift. Tove Odland og Øyvind Aske besøkte i alt fire POSOCA skoler da vi var i Luanda i juni måned: Antonio Rocha, Galileia, Catumbela og Alegria.
POSOCA betyr Programme Social Criancas, sosialt program for barn. Dette programmet ble startet opp av Marilina de Carvalho, kona til biskopen, på slutten av 80-tallet. Årsaken var hennes nød for gatebarna som nesten gikk i ett med søppelet i Luandas gater. Byggingen av skolene startet i 1992. Av de åtte skolene er sju i Luanda og en i Benguela som er en by sør for hovedstaden. Skolene er bygd med norske midler. I dag rommer disse skolene over 6000 barn! Den angolanske stat har overtatt ansvaret for å betale lærerne, men det er fremdeles Metodistkirken i Angola som eier skolene og har ansvaret for vedlikehold og øvrig drift. Metodistkirken i Norge har gjennom mange år lønnet en ledergruppe som sørger for sosial og åndelig oppfølging av barna og kontakt med lærerne. Man kan si at denne ledergruppa er med på å ivareta den metodistiske identiteten og linken inn til Årskonferansen.
Les mer om POSOCA skolene
Les om turen til Angola 

Dramatikk i Ukraina

Nyhetsbrev, høsten 2014
Nyhetsbrev, høsten 2014Vi har fått en hilsen fra GBGM misjonær pastor John Calhoun i Ukraina. Han gjør tjeneste ved metodistkirken i Kiev og kirkesenteret der. Han forteller om afrikanske studenter i Luhansk i konfliktområdet i Øst-Ukraina som ble fordrevet pga vold. De ble beskyldt for å støte den ukrainske hæren og flere ble brutalt banket opp.
Så ble de på kort varsel tvunget til å flykte fra stedet der de bodde uten å få med seg lærebøker, vinterklær og personlige eiendeler. Etter en opprivende reise med buss og bil gjennom veisperringer som opprørerne hadde satt opp klarte de til slutt å unnslippe konfliktsonen. Mange av dem har nå slått seg ned i Kiev. Metodistkirkene i Kiev har nå tatt imot disse studentene med åpne armer. En leilighet som tilhører kirken har nå blitt et nytt hjem for ti studenter, og mange andre samles der hver dag for et måltid, bibelstudier og for å engasjere seg i fellesskapet. Metodistkirken har også vært behjelpelige med å få studentene registrert hos myndigheten i byen, på det lokale universitetet og hos helsemyndighetene. Metodistkirken i Kiev har nå forbindelse med disse studentene også gjennom gudstjenestefellesskap. Calhoun skriver at Gud har ikke bare grepet inn i livene til de afrikanske studentene som har kommet til dem, men også i livene til de ukrainske metodistene som har åpnet sine hjerter, sinn og dører for å møte fysiske og åndelige behov hos de fordrevne. De gir sin takk til Gud for all velsignelse, både gitt og mottatt, som har forvandlet deres liv i Kiev i denne tiden med konflikt og lidelse.
Les hele nyhetsbrevet fra John Calhoun her

Misjonær Odny Marie Anfinsen er død

Nyhetsbrev, høsten 2014
Nyhetsbrev, høsten 2014Odny var i sitt 91. år da hun torsdag 12. august 2014 stille og fredfylt gikk hjem til Gud. Helsen var ikke god de siste årene og hun ønsket å flytte hjem til Herren. Hun hadde sitt hjem på Bergen Røde Kors Sykehjem da hun fikk hjemlov.
Odny hadde sammen med sin mann Hans Faye og barna til sammen 22 års tjeneste i datidens Sør-Rhodesia. Odny og Hans var utsendt fra Norge, men ble lønnet fra General Board of Global Ministries i New York som var vanlig for norske misjonærer på den tiden. Med fire barn var Odnys primære oppgave å ta seg av hjemmet og familien. Men hun fikk også definerte oppgaver i kirken der ute. Mens mannen Hans hadde tjeneste som tilsynsmann, var det kvinnearbeidet som Odny brant for. Hun hadde et særlig hjerte for de innfødte kvinnene. Familien kom tilbake til Norge og Bergen 18. desember 1973. Både Odny og Hans var i aktiv tjeneste i Centralkirken siden da, en menighet som betydde så mye for dem begge. Hans Faye døde i 1996. Odny brukte sine evner og krefter til det siste for misjonen, en sak som lå henne sterkt på hjertet gjennom hele livet. Bisettelsen fant sted fra Møllendals store kapell i Bergen 22. august under stor deltagelse. Pastor Roald Zweidorff talte og forrettet. Vi lyser fred over Odny Anfinsens minne.

Høstgave til misjonen

Nyhetsbrev, høsten 2014
Nyhetsbrev, høsten 2014
 
Vi vet at mange ønsker å støtte det generelle arbeidet vårt, og dette er vi veldig takknemlige for!  I papirutgaven som sendes ut av dette nyhetsbrevet sender vi med en giro for de som ønsker å gi en høstgave til misjonen.
Dere som får nyhetsbrev på e-post har selvfølgelig også mulighet til å gien gave! Gaven kan gis på flere måter; enten ved å klikke seg inn på denne siden: Her kan du gi din gave!, eller ved å betale inn ønsket beløp med giro til kontonummer 3000 13 88084. Adresse: Metodistkirkens Misjonsselskap, Postboks 2744 St.Hanshaugen, 0131 Oslo. Merk da giroen med hva beløpet gjelder. Som giver til Metodistkirkens Misjonsselskap får du skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner. Takk til alle misjonsvenner for viktig forbønn og giverglede!

Det er lenge igjen til jul...!

Nyhetsbrev, høsten 2014
Nyhetsbrev, høsten 2014 - Men plutselig er julen her, så det er det lurt å begynne og planlegge gaver allerede nå! Metodistkirkens Misjonsselskap har i flere år gitt mulighet for å gi alternative gaver.
Det er så mange av oss som har "alt", men vi liker likevel å bli husket og tenkt på. Derfor er det hyggelig å kunne få, - og gi, en meningsfull gave ved at noen som virkelig trenger det blir den egentlige mottakeren! Vi håper at mange vil finne glede i å gi bort en gave med håp og framtid til jul, og gjerne også til andre høytider og merkedager. I år vil vi også tilby noen nye alternativer, så følg med...!

*****

Du har sagt: “Kom til meg du som strever.”
Du har sagt: “Hos deg vil jeg finne ro.”
Du vil bære alle mine byrder,
styrke min tro.

Lær oss å gå den veien du leder.
Lær oss å se utover våre liv.
Lær oss å hvile i din løfter.
Ditt ord står fast til evig tid.
Lær oss å gå.

Karin Okkenhaug Seim

 
Vi ønsker alle en fortsatt god og velsignet høst!

 

*****

 

Nyhetsbrev, høsten 2014
Nyhetsbrev, høsten 2014

Ønsker du å redigere din påmelding til nyhetsbrevet (f.eks endre adresse), klikk her | Meld deg av nyhetsbrevet

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone