Sammen om et bedre liv for alle mennesker

Biskop Yambasus sjåfør

Aske, Øyvind
25.03.2022
En regnfull søndags morgen 16. august 2020 var biskop Yambasu på vei til en begravelse utenfor Freetown. Kvelden før hadde han ringt med Abdul Kamera, sjåføren sin, og bedt ham kjøre seg.

 Han hadde valgt å ikke kjøre sammen med andre som skulle i samme begravelse dagen før. Det var lite trafikk på veien. På vei nordover ikke langt utenfor byen skjer det utrolige. En bil i motsatt kjøreretning treffer midtrabatten som minst må være 20 cm høy, spretter opp i lufta, svever over det venstre kjørefeltet og treffer biskopens jeep i den høyre kjørefila. Vi kjenner det tragiske utfallet: denne ulykken forårsaker biskop Yamabsus altfor tidlige død. Abdul kommer fra ulykken med alvorlige skader i hode og bein.

Biskop Yambasus sjåførVeien ut av Freetown der biskop Yambasu forulykket

På grunn av korona pandemien har ikke vi i misjonen besøkt Sierra Leone på over 2 år. Først nå, i mars 2022, har vi kunnet se ulykkesstedet, møte enka Millicent, besøke gravstedet og få treffe Abdul Kamara.

Abdul er født i september 1987 og har arbeidet ved CELAD i flere år, den siste tiden før 2020 som biskopens sjåfør. Utdannelsen hans utover grunnskolen er noe bilmekanikk. Det var et godt forhold mellom dem og biskopen satte stor pris på Abdul som stilte opp til alle døgnets tider. Han var en dyktig sjåfør. Den skjebnesvangre søndagen holdt han stø kurs inntil han så skyggen av noe som kom brått inn fra venstre. Bilen som kom flyvende traff venstre siden av biskopens bil med enorm kraft. Døra på førersiden ble slått inn, traff Abdul og slo ham bevisstløs. Han lå lenge bevisstløs på sykehuset,

Biskop Yambasus sjåførDet var omtrent her ulykke skjedde

men våknet opp og overlevde. Synet hans på det venstre øyer er svekket og det venstre beinet var brukket på flere steder. Legen erklærte at han ikke fikk kjøre bil mer. Abdul har i tillegg slitt med skyldfølelse etter ulykken. Det var jo han som var sjåfør for biskopen som døde den dagen.

Metodistkirken i Sierra Leone har ikke vendt Abdul ryggen. Etter behandlingen på sykehuset har han vendt tilbake til sin gamle arbeidsplass og «hengt» med kollegaene. De har forsøkt å ivareta ham selv om han ikke lenger kan kjøre bil. Etter hvert fikk han jobb som kontorassistent og gjør forefallende arbeid for 100 $ i måneden.

Søndag 20. mars etter gudstjenesten reiste vi opp til Leicester Peak der biskopen ligger begravet.

Graven er overbygd med tak og har mur- og sprinkelvegger og grind som er avlåst. Vi har med CELAD staben, Anne, Tove Odland og jeg er der, Abdul er også med. Det blir en følelsesmessig sterk stund.

Abdul bøyer kne ved graven, etterpå henter han vann og klut og vasker graven for støv og skitt. Andrew leder den lille seremonien, Joe synger og vi norske sier noen personlige ord. Vi avslutter med Fader vår og velsignelsen. Farvel biskop John K. Yambasu, takk for alle gode minner. hvil i fred og på gjensyn i det himmelske hjem!

Når det gjelder Abdul takker han for alle bønner og støtte fra Norge. Han sier selv at han nå er sterk nok i beinet til at han kan kjøre bil igjen og håper å kunne få legens erklæring på dette etter hvert. Han har et tydelig merke på venstre side av ansiktet, et søkk inn som han mener vil hele seg etter hvert. Hva med øyet hans? Han har ikke råd til å oppsøke øyelege eller optiker. Vi får fortsette å be for Abdul – et medmenneske med ekstra store utfordringer i vår søsterkirke i Sierra Leone.

Biskop Yambasus sjåførGravsteinen til biskop Yambasu Biskop Yambasus sjåførØyvind, Anne og Tove sammen med Joe Pormai fra CELAD Biskop Yambasus sjåførSjåfør Abdul Kamara ved graven Biskop Yambasus sjåførGraven på Leicester Peak på universitetsområdet

 

 

 

 

 

 

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone