Sammen om et bedre liv for alle mennesker

«Han er stått opp fra de døde, og han går i forveien for dere til Galilea; der skal dere få se ham» Matt 28.7

Aske, Øyvind
14.04.2022
Jesu oppstandelse er koblet til de troendes oppstandelse: «Dere skal ikke sørge som de andre» Hva betyr det? Ingen andre religioner, filosofier eller lærer snakker om legemets oppstandelse, men det gjør Bibelen.
«Han er stått opp fra de døde, og han går i forveien for dere til Galilea; der skal dere få se ham»  Matt 28.7

1. Kor 15.12-14+19: «Hvordan kan noen blant dere da si at det ikke finnes noen oppstandelse fra de døde? For hvis ikke de døde står opp, er heller ikke Kristus stått opp. Da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom. Da er deres tro uten mening. Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker.»Oppstandelsen fra de døde er det største håpet som noensinne er gitt til menneskeheten. Jesu oppstandelse er garantien for at alle som tror på ham en dag skal bli gjort levende i Kristus.

Håpet om oppstandelsen fra de døde har to implikasjoner eller konsekvenser:

For framtiden – livet er ikke slutt med jordelivet. Det følger et liv etter dette. De troendes oppstandelse garanterer for et liv sammen med Jesus i det neste livet. Derfor sier Paulus: «Om jeg lever eller dør så hører jeg Herren til.» Vi trenger ikke å sørge slik som de som ikke eier dette håpet.

For nåtiden – for den troende er Jesus hele tiden nær. Når den oppstandne Jesus kaller, går han i forveien. Når vi kommer dit er han allerede der og Han har forberedt og tilrettelagt alle ting for oss. Vi trenger ikke å sørge og bekymre oss slik som de som ikke eier dette håpet.

GOD PÅSKE!

© 2008 Metodistkirkens Misjonsselskap

St. Olavs gate 28

0166 OSLO

 

 

Telefon: 23 33 27 00
E-post: misjonsselskapet@metodistkirken.no

Gavekonto: 3000 13 88084 

Vipps og SMS: 2248

En del av Metodistkirken i Norge
metodistkirken.no

Org. nummer: 974 230 887

Powered by Cornerstone